Lägenhet

Vanliga frågor och svar.

Fråga:

 1. Vilken plats har jag i kön?
 2. Vad händer med den lägenhet jag intresseanmält på?
 3. Hur gör jag för att ställa mig i kön?
 4. Hur lång kö är det?
 5. Jag har registrerat mig, vad händer sen?
 6. Jag önskar en förtur, hur fungerar det?
 7. Jag får en varning när jag skall logga in på hemsidan?
 8. Jag vill bara anmäla mig till en specifik lägenhet.
 9. Jag har sagt upp min lägenhet och vill flytta ut innan uppsägningstiden löpt ut.
 10. Vad händer om jag inte svarar eller tackar nej till visningserbjudande av lägenheten?
 11. Var hittar jag mitt lägenhetsnummer för adressändring?
 12. Lägenhet har försvunnit från hemsidan efter min intresseanmälan, vad händer då?
 13. Vad menas med värmetillägg? 
 14. Varför får jag inga prenumerationsmail på måndagar?

Svar:

 1. Din plats i kön styrs av det datum du registrerat dig. Din köplats till en specifik lägenhet är beroende av hur många andra som sökt samma specifika lägenhet och hur länge dessa sökande stått i kön. Din kötid måste alltid ses i relation till kötiden som de övriga som sökt samma lägenhet har. Om du och t.ex. tio andra registrerade i kön, lämnat intresseanmälan till en och samma lägenhet och två av dessa har stått längre i kön än dig, har du plats nummer tre. Om ingen annan sökande har stått längre än dig är du nummer ett.
 2. Måndag till och med söndag, ligger uppsagda lägenheter publicerade på hemsidan, (och även inlästa på vår telefonsvarare, tel. 0523-66 56 05). Alla som står i vår kö har då möjligheten att lämna intresseanmälan till de publicerade lägenheterna. Veckan därpå skickas erbjudande om visning ut till de fem som står först i kön, d.v.s. har längst kötid. De erbjudna har därefter en vecka på sig för visning och att lämna svar till Sotenäsbostäder. Det är viktigt att du svarar Ja eller Nej. Den person som har längst kötid och som tackat Ja erbjuder vi ett hyresavtal efter sedvanliga kontroller. Hela processen tar oftast endast tre veckor men under t.ex. semesterperioden kan processen ta något längre tid
 3. För att ställa sig i vår kö måste du registrera dig på vår hemsida. Har du inte tillgång till dator eller inte kan hantera en sådan ringer du till oss och vi hjälper till, alternativt så kommer du in till oss på kontoret och får hjälp. Använder du en dator går du in på www.sotenasbostader.se Klicka på "Lediga objekt" i övre fliken och därefter i den mellersta rutan benämnd "Registrera dig". Fyll i formuläret så komplett som möjligt, vissa uppgifter är obligatoriska och kan inte hoppas över. På sidan två i formuläret kan du ange att du önskar korrespondens via e-post, detta underlätta om du t.ex. glömt din pin-kod. Det är också möjligt att välja brevkorrespondens men du vinner någon extra dag vid t.ex. erbjudande om visning, med mail- gentemot brevkorrespondens. På sidan fyra i formuläret anger du önskad Pin-kod vilken behövs när du skall Logga in för att intresseanmäla och även ändra t.ex. kontaktuppgifter. När du är färdig med din registrering skickas det en bekräftelse till dig via ett e-post alternativt ett brev. I bekräftelsen står också viktigt information om hur uthyrningen m.m. fungerar varför du bör läsa och spara den. Om du väntar på bekräftelsen via din mail och den inte kommer, kolla i din skräpkorg. Är du redan boende hos Sotenäsbostäder känner registreringssystemet av detta och efterfrågar ditt lägenhetsnummer, detta nummer hittar du på dina hyresavier t.ex.02-001 (det efterfrågade numret ska inte förväxla med lantmäteriets lägenhetsnummer som endast består av fyra siffror).
 4. I normalfallet är det i vårt största område (på Hedalen i Hunnebostrand) som du behöver kortast kötid för att få ett erbjudande om en lägenhet. Likaså krävs det oftast kortare kötid i de yttre orterna, Bovallstrand och Hovenäset. Beroende på antalet uppsägningar brukar det krävas ca 2 års kötid innan du får ett visningserbjudande. Kungshamn har generellt sett längst kötider i vårt bestånd. För närvarande är köerna längre än normalt och detta pga. det läge som råder i vår omvärld och överenskommelser som då är gjorda mellan Sotenäs Kommun och Länsstyrelsen. Är du i stort behov av en lägenhet är vår rekommendation att söka brett och lämna intresseanmälan på så många objekt som möjligt.
 5. När du gjort din registrering har du möjlighet att söka alla de lägenheter som publiceras på hemsidan, alternativt kan höras om i telefonsvararen. Ny-uppsagda lägenheter publiceras varje måndag. Det har ingen betydelse att du i din registrering angivit önskemål en specifik ort (då detta bara är ett önskemål), du kan fortfarande intresseanmäla till alla lediga lägenheter oberoende av ort. Har du inte tillgång till dator utan söker genom att lyssna av telefonsvararen, ring varje måndag och ring sedan oss om någon av de lediga lägenheterna är av intresse (tel. 0523-66 56 14). Observera att det är du själv som intresseanmäler, vi skickar inte ut några erbjudanden till dig. Du kan dock på sidan tre i din registrering ange att du vill "Prenumerera på lediga lägenheter" Information om uppsagda lägenheter, utifrån de önskemål som du angivit i din registrering, skickas då till den e-postadress du har angivit. Informationen ska inte ses som ett erbjudande utan endast som en information om vad som är möjligt att anmäla intresse för. Är du inte intresserad av någon av lägenheterna kan du helt enkelt radera e-postmeddelandet.
 6. I samband med uthyrningen kan särskild hänsyn också tas till. 1) Inflyttande till kommunen som på grund av arbete behöver bostad eller 2) Hushåll med särskilda sociala eller medicinska behov. Notera dock att särskild hänsyn inte innebär en förtur till valfri lägenhet utan en förtur till en lämplig lägenhet (det går inte att gå före i kön till de mest attraktiva lägenheterna). Även om du beviljats en förtur kan det ibland ta tid innan du får ett erbjudande om en lägenhet, beroende bland annat på antalet lägenheter som blir uppsagda. Blir du erbjuden en lägenhet via en förtur och tackar nej till denna tappar du din förtur men du står fortsatt kvar i kön. För mer information läs under fliken "Hyresgäster", "Regler kring boendet", "Förtur".
 7. Om du får en ruta med texten "Information! Vi har en uppgift registrerad om dig som vi behöver ditt samtycke för att få fortsätta ha registrerad. Vi ber dig därför att uppdatera din intresseanmälan och antingen lämna ditt samtycke till registreringen eller radera de uppgifter du inte vill att vi har registrerade om dig. Gäller: Lägenhet" Felmeddelandet kommer på grund av att du fyllt i uppgifter under övriga upplysningar och med anledning av den nya dataskyddsförodningen, GDPR krävs ett samtycke från dig om du önskar ha kvar uppgifterna där. Om de inte är aktuella, tag bort dem alternativt kryssa i rutan att du samtycker till att vi får spara dem under din registreringsflik. Hör av dig till oss om detta inte löser ditt problem. E-post uthyrning@sotenasbostader.se
 8. Önskemålen du anger är bara per område och storlek. Du varken kan eller behöver ställa dig i kö för en specifik lägenhet. Du bevakar själv vilka lägenheter som blir lediga genom att kolla på hemsidan, prenumerera på lediga lägenheter via mail eller ringa vår telefonsvarare varje måndag. Endast när ”rätt” lägenhet publiceras intresseanmäler du.
 9. Du har alltid tre månaders uppsägningstid enligt hyreslagen. Skulle personen, som blir erbjuden kontrakt på din lägenhet, vilja flytta in tidigare så är det något som du och den nya hyresgästen sköter er emellan. Du ansvarar alltid för lägenheten under din uppsägningstid. 
 10. Sökande som tackar nej eller inte svarar på 3 visnings-erbjudanden, under en period av tre månader, spärras från att intresseanmäla till andra lägenheter under de nästkommande fyra månader. Du tappar dock inte din köplats på grund av icke lämnade eller avböjande svar. Du raderas endast ur kön vid kontraktserbjudande eller om du själv väljer att radera din registrering.
 11. Om du flyttar in till en lägenhet med egen ingång, t.ex. i parhuslägenheter som på Kantarellvägen eller Rockeskärsgatan ska inget lägenhetsnummer anges. Hoppa över rutan på hemsidan för adressändring där lägenhetsnummer efterfrågas. Om du däremot ska flytta in i ett hus med trappuppgång innehållande flera lägenheter, som t.ex. Köpmansgatan 16 eller Väggabacken, så ska ett lägenhetsnummer anges. Lägenhetsnumret hittar du på ditt hyresavtal, det är ett 4 siffrigt nummer benämnt ”Lägenhetsnummer”. 
 12. Se svar på fråga nr. 2. Observera att du inte själv bör radera din intresseanmälan efter att en lägenhet som tidigare publicerad på hemsidan har försvunnit. Skulle alla de första fem personer som blivit erbjudna visning tacka nej så går turen vidare till nästa fem som intresseanmält enl. deras kötid. Den intresseanmälan du gjort försvinner automatiskt när processen är klar och kontrakt är skrivet med ny hyresgäst.
 13. Med värmetillägg avses lägenhetens kostnad för värme och varmvatten. I kostnaden ingår värme för lägenheten samt kostnaden för varmvatten. I kostnaden ingår inte bara förbrukad el/olja utan också kostnader kopplade till de investeringar som gjort för att omvandla vissa av fastigheterna från ren kallhyra till kallhyra + värmetillägg. Värmetillägg är något som Sotenäsbostäder förhandlat fram tillsammans med Hyresgästföreningen i BÄSK (Bohus-Älvsborg-Skaraborg). Tillägget omförhandlas med Hyresgästföreningen i samband med den årliga omförhandlingen av hyrorna.
 14. Mailen som går ut är baserade på de önskemål man själv har registrerat in. Har du t.ex. klickat i att du önskar balkong och den publicerade lägenheten har en uteplats så kommer den lägenhet ej att hamna i prenumerations-mailet. Ju mindre specifika önskemål du angivit för att prenumerera, desto fler lägenheter kommer i mail till dig. Vi rekommenderar att man, om man inte är väldigt snäv i vilka önskemål man har för ett boende, tittar in på hemsidan en gång i veckan. Alla lägenheter finns där, med ritningar och information. Ska man intresseanmäla görs detta dessutom via hemsidan, och då missar man ingen lägenhet.


 
 • Sotenäsbostäder AB
 • 456 32 Kungshamn
 • Besökadress: Tångenvägen 2A
 • Tel: 0523-66 56 00
 • Fax: 0523-66 56 17