Uppsägning

Tre hela månaders uppsägning gäller. Du måste alltså exempelvis säga upp lägenheten senast den 31 mars för att få räkna april, maj och juni som uppsägningstid. Även bilplatser, garage och förråd har som regel tre månaders uppsägning. Om hyresgästen har ett garage så måste det också sägas upp samtidigt med lägenheten. Undantag vid dödsfall: 1 månad om kontraktet sägs upp inom en månad från dödsfallet. Därefter gäller den vanliga uppsägningstiden 3 månader. Dödsbevis måste uppvisas så att behörigt person säger upp kontraktet.
 
Ny kund avgör
Naturligtvis kan du själv önska att bli av med lägenheten till ett tidigare datum. Det är dock alltid den kund som skriver kontrakt på din lägenhet som avgör om ett snabbare övertagande kan accepteras. Uppsägningstiden har alltså ingen inverkan på urvalet av kund för en lägenhet.
 
Skriftlig uppsägning
Uppsägningen ska göras skriftligen, vara undertecknad av kontraktsinnehavaren och lämnas eller skickas till Sotenäsbostäder. På baksidan av ditt hyreskontrakt finns en särskild del för uppsägning som du skriver på. Det går också bra på annat skriftligt dokument. Om du väljer att skicka din uppsägning är adressen:
 
Sotenäsbostäder AB
Tångenvägen 2 A
456 32 Kungshamn
 
Visningsplikt
När du har sagt upp din lägenhet är du enligt hyreslagen skyldig att visa den för intresserade, nya sökande. Om du som hyresgäst reser bort eller av annan anledning inte kan närvara under uppsägningstiden måste någon annan kunna visa lägenheten. Du kan eventuellt få hjälp av din fastighetsskötare, efter att denne fått en fullmakt att visa lägenheten, nära anhörig eller bekant som du har förtroende för. Skyldigheten att visa lägenheten inträffar direkt när du sagt upp din lägenhet. Sotenäsbostäder AB har rätt att kräva skadestånd om visningsmöjligheten fördröjs och därigenom extra kostnader uppstår.

 


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 32 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17