Revisorer

Ordinarie årsstämman den 4 maj 2015 utsåg följande auktoriserade revisorer:

Ordinarie                           Suppleant

Joakim André                    Kjetil Gardshol

Kommunfullmäktige utsåg i november 2014 följande lekmannarevisorer för 2015-2018:

Ordinarie                           Suppleant

Håkan Axelsson (M)         Veikko Larsson (C)

Reine Karlsson (S)            Rune Rohdin (S)

 


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 32 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17