Planerade och pågående projekt

Här presenterar vi våra planerade och pågående områden.

 

Ekelidberget Bovallstrand

Allmänt
Sotenäsbostäder exploaterar Ekelidberget i Bovallstrand. På området som ligger utefter Sotenäsvägen mellan Jensegårdsvägen och Granvägen har Sotenäsbostäder tagit fram 4 st. småhustomter samt 1 st. tomt för framtida byggnation av flerbostadshus med tillhörande parkering. Området har försetts med kommunalt vatten och avlopp samt övrig infrastruktur som vägar, gatubelysning, el och bredband m.m.

Försäljning av tomter

De 4 st. småhustomterna säljas via Sotenäs kommuns tomtkö och enligt de regler som gäller för denna. För mer information om försäljningsprocessen kontakta Niklas Nilsson på Sotenäs kommun.

e-post: Niklas.Nilsson@sotenas.se Tfn. +46 523 66 44 98 

Ekelidberget asfaltering

Området är klart.

Eklidberget tomtbild 1

Området är under arbete.

Ekelidberget asfaltering bild 2

Asfalterat och klart!

Eklidberget tomtbild 2

Pågående arbete.

 

Väjern 1:162, Projekt Tryggöskär


Allmänt
Sotenäsbostäder planerar byggnation av 1 st. 2-våningshus på fastigheten Väjern 1:162 i centrala Väjern. Lägenheterna är anpassade för att tilltala en yngre målgrupp varvid dessa är mindre till ytan och därigenom också relativt billiga. Om vi erhåller bygglov enligt plan så bör byggnationen kunna vara färdigställd under sommaren/hösten 2019.

Lägenheterna
Lägenheterna fördelas på 8 st. 1:or om 35 m2 vardera och 8 st. 2:or på 45 m2 vardera. Samtliga lägenheter planeras få en egen stor balkong alternativt en egen stor uteplats.


Uppvärmning och ventilation
Husen planeras att värmas via bergvärmepumpar med vattenburet radiatorsystem.
Ventilationen är ett från- och tilluftssystem med värmeåtervinning.
Kostnad för värme, varmvatten och ventilation ingår i hyran.

Hyror
Vi kommer att ansöka om investeringsstöd för uppförande av lägenheterna. Om stöd erhålles kalkylerar Sotenäsbostäder med hyresnivåer enligt nedan:
• 1 r.o.k. 35 m2 ca. 4800 kr/mån
• 2 r.o.k. 45 m2 ca. 5900 kr/mån

I de kalkylerade hyrorna ingår värme & varmvatten.
Beroende på om stöd beviljas eller ej kan hyrorna komma att variera något.

Har Ni frågor om lägenheterna, huset eller fastigheten är Ni hjärtligt välkomna att kontakta Mattias Jakobsson på tfn: 0523-66 56 09 alt. via e-post mja@sotenasbostader.se

 

Bankeberg, Hunnebostrand

Allmänt

Sotenäsbostäder har av Sotenäs kommun förvärvat det före detta äldreboendet Bankeberg i Hunnebostrand. Syftet med Sotenäsbostäders förvärv är att tillskapa ca 25-30 moderna bostäder för kommunens invånare. Bostäderna ska upplåtas med hyresrätt och vara anpassade för äldre.

Sotenäsbostäder tillträdde fastigheten vid årsskiftet 2018/2019 och i samband med Sotenäsbostäders tillträde har säljaren monterat bort trinetter, kök och tvättstugor för återanvändning i andra fastigheter.

Redan innan tillträdet till fastigheten har Sotenäsbostäder påbörjat arbetet med att förändra befintlig detaljplan samt arbetet med förprojekteringen. Tyvärr så inkom några negativa yttranden från några närboende under samrådet varför vi, istället för förenklat planförfarande, tvingades köra ett normalt planförfarande. Att det förenklade planförfarandet inte gick att genomföra innebär framförallt att processen med att ändra detaljplanen kommer ta längre tid.

Målsättningen är nu att följande tidplan ska gälla för planarbetet:

 • Sept-okt 2018 Plansamråd
 • Dec 2018 Beslut om Granskning i Byggnadsnämnden
 • Dec-jan 2019 Granskning
 • April 2019 Beslut om Godkännande av detaljplan i Byggnadsnämnden
 • Juni 2019 Beslut om Antagande av detaljplan i Kommunfullmäktige
 • Juli 2019 Laga kraft

Vår förhoppning är byggstart under 2020 med första inflyttning drygt ett år senare. Byggstarten påverkas av när den nya detaljplanen vinner laga kraft.

Lägenheterna

Lägenheterna beräknas bli 25-30 st. till antalet och kommer att variera i storlek från 1 r.o.k. till 4 r.o.k. Samtliga lägenheter planeras med en egen balkong alternativt en egen uteplats.

Uppvärmning och ventilation

Husen planeras att värmas via bergvärmepumpar med vattenburet radiatorsystem.

Hyror

I dagsläget kan vi inte räkna på hyrorna då dessa kommer att bero på många olika faktorer varav många inte är påverkbara för Sotenäsbostäder. En sådan fråga är t.ex. om det nu införda investeringsstödet kommer finnas kvar eller inte.

Intresseanmälan

Du som lägenhetssökande har i nuvarande skede av projektet ingen möjlighet att lämna intresseanmälan för en specifik lägenhet eller för Bankeberg i stort. Det är först när projektet börjar närma sig ett färdigställande och lägenheterna därmed släpps för uthyrning som du kan göra en intresseanmälan för en specifik lägenhet. Lägenheterna fördelas som brukligt efter registreringstid dvs. hur lång tid du stått registrerad i vårt intressentregister som bostadssökande.

För att registrera dig som bostadssökande måste du registrera dig i vårt intressentregister via vår hemsida. Gå in på www.sotenasbostader.se, klicka på "Mina sidor" i övre fliken och därefter på rutan "Registrera dig". Fyll i formuläret med de efterfrågade uppgifterna. När du registrerat dig så får du en bekräftelse på din registrering via mail eller via brev, beroende på vilket korrespondensalternativt du valt. 

Mer information

Vi kommer kontinuerligt att uppdatera med information på vår hemsida varefter projektet framskrider.

Har Ni frågor om lägenheternas utformning och utrustning, frågor om huset eller fastigheten är Ni hjärtligt välkomna att kontakta Mattias Jakobsson på tfn: 0523-66 56 09 alt. via e-post mja@sotenasbostader.se

Har Ni frågor om uthyrningen är Ni hjärtligt välkomna att kontakta vår uthyrningsavdelning på tfn: 0523-66 56 14 (telefontid vardagar kl. 9.00 - 12.00) alt. via e-post uthyrning@sotenasbostader.se

 

 

 

 

Illustrationsplan

Plankarta

Höjdsättningsplan

 

 

 

 

 

 

 

Bygglovshandling Väjern 1 162

Bygglovshandling 2 Väjern 1 162

Bygglovshandling 3 Väjern 1 162

 

 


 
 • Sotenäsbostäder AB
 • 456 32 Kungshamn
 • Besökadress: Tångenvägen 2A
 • Tel: 0523-66 56 00
 • Fax: 0523-66 56 17