Organisationsanslutning

Sotenäsbostäder är medlem i:

  • SABO - Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
  • Fastigo - Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation
  • HBV - Husbyggnadsvaror HBV Förening u.p.a.

 


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 32 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17