Jour

Från och med den 7 januari 2008 erbjuder Sotenäsbostäder jour på icke arbetstid. Det innebär att när kontoret är stängt så ringer man 0522-194 94 om man är störd av sina grannar, har ett allvarligt fel i sin lägenhet eller har låst sig ute.

Störningsjour: Är ni störda av att någon granne spelar hög musik eller har kalas sent på kvällen eller på natten så ringer ni till Störningsjouren på 0522-194 94. Så snart som möjligt efter samtalet kommer väktare från Nokas (f.d. Bohusläns Säkerhetstjänst) att på plats kontakta den störande och skriva rapport till oss. Rapporten har vi nästkommande vardag.

När man ringer störningsjouren så måste man tala om vem man är, var man bor och sitt telefonnummer. Anonyma anmälningar resulterar inte i någon åtgärd.

Fastighetsjour: Uppstår det något allvarligt problem i er lägenhet som t.ex. att värmen slutar fungera, översvämning eller strömmen slutat fungera, då ringer Ni fastighetsjouren på 0522-194 94. När man ringer fastighetsjouren så avhjälper de felet eller så kontaktar de lämplig reparatör. Mindre allvarliga fel som t.ex. fel på kylen/frysen, enstaka plattor på spisen fungerar ej eller stopp i enstaka avlopp avhjälps inte av fastighetsjouren utan anmäls nästkommande vardag till respektive fastighetsskötare.

Upplåsning: Har man låst sig ute så ringer man 0522-194 94. Nokas kommer och låser upp efter att man legitimerat sig eller identifierats av granne som legitimerat sig, kostnaden debiteras av Sotenäsbostäder i efterhand.

 

 

 


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 32 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17