Inflyttnings PM för lägenhet

Allmänna boenderegler

 • Skaka inte mattor på balkongen om du har grannar under dig.
 • Stör inte dina grannar med hög musik.
 • Mata inte fåglarna. Det blir stora problem med fiskmåsar, som skränar och skräpar ner.
 • Grilla utomhus med omdöme. Tänk på brandfaran och att rök och matos inte stör dina grannar.
 • Låt inte husdjur springa lösa utomhus.

Brandvarnare

Alla våra lägenheter är utrustade med en brandvarnare. Denna tillhör lägenheten. Hyresgästen ansvarar för och bekostar byte av batteri.

Elavläsning

Vi kommer att ombesörja din flytt hos Fortum som är nätägare. Om du inte själv väljer elleverantör ligger avtalet kvar hos Fortum på tillsvidareavtal, vilket oftast är en dyr lösning. Vi rekommenderar dig därför att aktivt leta efter bästa avtalet. Nätavgiften däremot betalas alltid till Fortum. Väljer du en annan elleverantör än Fortum, så kommer du att få två fakturor, en som endast avser elförbrukningen och en som avser nätavgiften.

Felanmälan

Fastighetsskötaren finns på telefon 0523-66 56 11 i söder och 66 56 16 i norr.  Du når dem varje vardag mellan kl. 7-9 och 10-12. Du kan även prata in ett meddelande på telefonsvararen på samma nummer. Vid akuta fel måndag-fredag efter kl. 12 samt helger ringer du jouren på telefon 0522-194 94, se avsnittet Jour.

Grovsopor

Det är förbjudet att ställa grovsopor i de gemensamma soprummen eller i sopgårdarna. Grovsopor, t ex möbler, lämnas avgiftsfritt på kommunens soptipp.

Grönytor m.m.

Välskötta grönytor skapar trivsel och är därför en angelägenhet för samtliga hyresgäster i bostadsområdet. Om en uteplats/täppa tillhör lägenheten innebär det att hyresgästen åtar sig att på egen bekostnad hålla den välvårdad och underhållen. Detta gäller samtliga planteringar samt eventuella häckar och staket.  

Hemförsäkring

Glöm inte att teckna hemförsäkring! Vår försäkring täcker endast försäkringsskador på själva huset, inte på lösöre.

Husdjur     

Trygghet och trivsel i bostadsområdet innebär att hyresgästen får ha husdjur endast under förutsättning att grannarna inte upplever husdjurens beteende som hotfullt eller störande. Husdjur får inte springa lösa utomhus. Att du inte släpper lös din hund inom bostadsområdet är självklart, men att detta även gäller katter är inte lika självklart för alla. Risken är stor att lös-släppta katter förorenar i trapphus, källare eller rabatter.

En uppmaning: Rasta inte inom bostadsområdet och använd påsar! Påsarna slänger du i din sopbinge.

Hyra

Fastighetsskötarna delar ut avier för ett kvartal i taget. Ring Helene 0523-665603 om du har andra önskemål. Har du autogiro skickar vi inte ut hyresavierna annat än vid förändring av hyran.

Vi har två typer av kontrakt:

 1. kallhyra med eller utan klausul om värme- eller varmvattentillägg.
 2. varmhyra, där värme och varmvatten ingår utan särskilt tillägg. Vad som gäller framgår tydligt av kontraktet. Det kan också finnas rabatter eller avgifter på din hyresavi. Vad som avses framgår klart av texten på avin.

Hyran betalas alltid i förskott senast sista vardagen i månaden. Obetalda och för sent inbetalda hyror orsakar hyresförluster. För att minimera dessa samarbetar vi med Intrum Justitia. Den som inte betalar i tid får ett inkassokrav och en kravavgift. Ansök gärna om autogiro så slipper du att få problem med försenade hyresinbetalningar. Information om autogiro samt ansökningsblankett bifogas.

Insekter eller skadedjur

Sotenäsbostäder har avtal med Anticimex. Har du problem med insekter eller skadedjur t.ex. myror eller möss. Ring till Anticimex på telefon 0522-646800, uppge att du bor hos Sotenäsbostäder och vad problemet är, så får du kostnadsfri hjälp.

Jour

Fastighetsjour: Uppstår det något allvarligt problem i er lägenhet som t.ex. att värmen slutar fungera, översvämning eller strömmen slutat fungera, då ringer ni fastighetsjouren på tel.0522-194 94. Mindre allvarliga fel som t.ex. fel på kylen/frysen, enstaka plattor på spisen fungerar inte eller stopp i enstaka avlopp avhjälps inte av fastighetsjouren utan anmäls nästkommande vardag till respektive fastighetsskötare.

Upplåsning: Har man låst sig ute så ringer man 0522-194 94. Nokas kommer och låser upp efter att man legitimerat sig eller identifierats av granne som legitimerat sig. Kostnaden debiteras i efterskott av Sotenäsbostäder enligt taxa.

Störningsjour: Är ni störda av att någon granne spelar hög musik eller har kalas sent på kvällen eller på natten så ringer ni till störningsjouren på 0522-194 94. Så snart som möjligt efter samtalet kommer väktare från Nokas att på plats kontakta den störande och skriva rapport till oss. Rapporten har vi nästkommande vardag. När man ringer störningsjouren så måste man tala om vem man är, var man bor och sitt telefonnummer. Dessa uppgifter är endast för vår rapport och lämnas inte ut till den störande. Anonyma anmälningar resulterar inte i någon åtgärd.

Nyckelutlämning

Nycklarna till lägenheten hämtar du hos fastighetsskötaren. På inflyttningsdagen kan du hämta ut nycklarna mellan kl.12.00–13.00 på fastighetsskötarexpeditionen. Skulle du av någon anledning inte kunna närvara denna tid finns möjlighet att hämta ut nycklarna dagen efter inflyttningsdag mellan kl.9.00–9.30. I nybyggda lägenheter kan nycklarna lämnas ut på annat sätt vid första tillträdet.

Parkering

Parkeringarna är endast avsedda för hyresgäster och deras tillfälliga besökares bilar. Det är inte tillåtet att ställa upp husvagnar, båtar, avställda bilar och dylikt. Parkeringsplatser är endast avsedda för personbilar och därmed jämförliga fordon.

Persienner m.m.

Persienner, markiser, skärmväggar, staket, torkvindor eller liknande som tidigare hyresgäst lämnat kvar underhålls inte av Sotenäsbostäder. Om du vill att de skall tas bort meddela detta snarast till fastighetsskötaren.  

Rökning

Det räknas inte som normalt slitage att en lägenhet blir fördärvad av tobaksrök. En lägenhet som är inpyrd med rök saneras vid eventuell avflyttning. Denna sanering får den rökande hyresgästen betala.

Säkerhetsregler för lekredskap, studsmattor och badpooler.

På grund av ansvarsfrågan så tillåter vi inte att studsmattor, badpooler, gungställningar, lekhus och andra lekredskap som innebär olycksrisk ställs upp på gemensamma markytor inom våra bostadsområden. Vill du som hyresgäst ha lekredskap inne på din egen täppa så hör av dig till oss så skriver vi ett avtal om att du som hyresgäst tar på dig ansvaret om det skulle hända en olycka.

Säkerhetsregler för parabolantenner

Sotenäsbostäder är ansvarig om någon skulle skada sig på grund av att en parabolantenn ramlar ner. Därför ser vi oss tvingade att skärpa våra regler för hur parabolantenner får sättas upp. De måste sättas upp inne på en balkong eller på marken för att hindra skador om anten-nen skulle ramla ner.

Tillträde till lägenheten 

Du har rätt att få tillträde till lägenheten kl 12.00 den första i månaden. Om den första infaller på lördag, söndag eller allmän helgdag skall lägenheten tillträdas nästa vardag kl 12.00 enligt hyreslagen. Lägenheten är besiktigad och protokoll lämnas ut vid kontraktsskrivning.

Det är viktigt att tänka på att den lägenhet du flyttar in i övertar du i befintligt skick – såvida inte annat avtalats. Läs därför noga igenom besiktningsprotokollet som du får. Eventuella skador och slitage finns noterade i protokollet, men inte normala förslitningar. Finns eventuella skador och onormalt slitage anmärkt på protokollet så åtgärdas det av Sotenäsbostäder. Du kan dock inte räkna med att få reparerat/underhållet direkt vid din inflyttning. Självklart lagar vi väsentliga fel direkt t.ex. trasig spis, tvättmaskin, kyl etc. Övriga åtgärder kan dröja upp till 3 månader. Kontakta gärna  områdesansvarig fastighetsskötare för mer information om när reparationen/underhållet är planerat i tid.

När du har flyttat in ber vi dig noggrant kontrollera om du har några fel/skador i lägenheten som inte redan finns noterade i besiktnings-protokollet. Besiktning sker alltid i en möblerad lägenhet vilket gör att det ibland kan vara svårt för fastighetsskötaren att upptäcka fel och kan därför missa något. Den avflyttande hyresgästen kan dessutom ha orsakat en skada i lägenheten under flytten. Upptäcker du bristfällig städning eller ett fel i lägenheten skall du kontakta områdesansvarig fastighetsskötare snarast, (nästkommande vardag) om inte så riskerar du att bli ersättningsskyldig för skadan/felet, som den avflyttade hyresgästen är skyldig till, den dagen du själv flyttar.

Om Ni träffar en överenskommelse med den avflyttande hyresgästen om att flytta in tidigare i lägenheten än vad som sägs i hyresavtalet, tar Ni själva över ansvaret för städningen av lägenheten. En tidigare inflyttning är alltid en överenskommelse mellan den avflyttande hyresgästen och den inflyttande hyresgästen som Sotenäsbostäder inte tar något ansvar för. Sotenäsbostäder har inget åtagande gentemot en tidigare inflyttad hyresgäst avseende städning av lägenheten. 

Underhåll

Sotenäsbostäder tillämpar "behovsprövat underhåll". Det innebär att vi inte utgår från några särskilda tidsintervaller när det gäller underhållet i lägenheten. Lägenheten ska vara i behov av underhåll. Det räcker alltså inte med att en viss tid har gått sedan föregående reparation. Sotenäsbostäder har som standard i lägenheterna att väggar och ytor skall vara målade Det är då viktigt att du som hyresgäst tänker på det om du vill göra något i lägenheten. Vid flytt skall lägenheten vara i samma ursprungliga skick som när du flyttade in, således målade ytor. 

 


 
 • Sotenäsbostäder AB
 • 456 32 Kungshamn
 • Besökadress: Tångenvägen 2A
 • Tel: 0523-66 56 00
 • Fax: 0523-66 56 17