Sotenäsbostäder har infört Huskurage

I ett försök att minska och förebygga våld i nära relationer har Sotenäsbostäder nu infört i Huskurage i hela fastighetsbeståndet. Kortfattat så är Huskurage:

 ”Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera. Det är den enda primärpreventiva metoden med direkt effekt för våld i nära relation. Det är en policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa.”

”Målet är att Huskurage ska bli en folkrörelse och att vi tillsammans gör civilkurage till norm. Ju fler som uppmärksammar Huskurage, desto fler kan få hjälp.”

Mer information om Huskurage och hur Ni som granne kan agera om Ni misstänker våld i nära relation kan Ni läs om i bifogade dokument.

Huskurage info till boende

Huskurage vid oro för våld

 


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 22 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17