Sotenäsbostäder förvärvar Bankeberg

Den 12/1 undertecknades köpekontraktet mellan Sotenäs kommun och Sotenäsbostäder avseende det tidigare äldreboendet Bankeberg. Syftet med Sotenäsbostäders förvärv är att skapa 25-30 moderna bostäder för kommunens invånare. Bostäderna ska upplåtas med hyresrätt och vara anpassade för äldre.

Sotenäsbostäder tillträder fastigheten i årsskiftet 2018/2019 men redan nu pågår detaljplanearbetet och förprojektering.  Vår förhoppning är byggstart runt årsskiftet 2019/2020 med första inflyttning drygt ett år senare. Byggstart är mycket beroende på när den nya detaljplanen vinner laga kraft.


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 22 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17