Pågående projekt inom förvaltningen

Här kommer en uppdatering över vad vi håller på med i våra lägenheter och runt om i våra områden.

Vi håller som bäst på att genomföra OVK-besiktningar i våra lägenheter och lokaler. Vi har gjort OVK-besiktning i så gott som hela Kvarnberget, Smedsgatan 2 och 4 samt åtgärdat det som behövts. Idag, den 27 november, har vi OVK-besiktning här på kontoret på Tångenvägen 2 A i Kungshamn och under december månad kommer vi att besiktiga Vinkelgatan 2, Långemajas gata 2-8 och Varvsgatan 9 (inklusive Fregatten).

Vi håller på att måla om i trapphusen på Skyttevägen 1 och 2.

Vi har bytt ut köksfläktar i några fastigheter där i princip samtliga lägenheter har haft behov av ny köksfläkt som till exempel Templargatan på Smögen, Varvsgatan och Krongatan i Kungshamn.

Vi har bytt ut garageportarna på delar av Rockeskärsgatans garagelängor.

Lekplatsen på Kantarellvägen är helt klar, där vi bl.a. har lagt fallskyddsplattor runt fallskyddsområdena (runt fjädergunga, gungställning och lekställning) där har vi också monterat en helt ny lekställning. Vi har också skapat en gemensam plats för brevlådor på Hedalen i Hunnebostrand enligt önskemål/krav från posten. Vi har beskurit träd och buskar på Hedalen för att öppna upp området lite mer, dels för belysningen och för tryggheten i området. 

Hedalen beskärning 1

Hedalen beskärning 2

Vi har lagt om plattor på Bävergatan i Hunnebostrand samt gjort om rabatten helt genom att lägga dit kullersten i stället.

Vi håller även på att ta fram ett koncept i samarbete med företaget Kompan där vi skall byta ut sandlådor mot fjädergungor i våra bostadsområden då sandlådorna bara används av katterna för att utföra sina behov i. Det har under åren visat sig vara ett visst besvär med just katter varför vi nu provar detta grepp.

 


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 22 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17