Välkommen till Sotenäsbostäder

Sotenäsbostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag, som ägs till 100% av Sotenäs kommun. Vi äger och förvaltar 1099 lägenheter, 63 lokaler och 405 garage/carportar. Vi har lägenheter i Kungshamn, Smögen, Väjern, Hunnebostrand, Bovallstrand, Hovenäset och på Bohus Malmön. Vårt kontor ligger i Kungshamn. Vårt fastighets-bestånd är uppdelat i två skötselområden, med ett fastighets-skötarkontor i Kungshamn och  ett i Hunnebostrand.


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 22 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17