Styrelsen

 

Detta är styrelsen för Sotenäsbostäder.

Kommunfullmäktige utsåg 2014-11-27 följande ledamöter för 2015-2018:

Ledamöter                                              Personliga suppleanter

Ronald Hagbert (M) Susanne Bergholtz (M)
Daniel Nordström (M) Inger Eckert (KD)
Thomas Malm (L)  Sven-Olof Oresten (L)
Lennart Johansson (C) Rune Johansson (C)
João Escudeiro (S) Jan-Olof Larsson (S)
Cristian Mattson (S) Elving Claesson (S)
Therese Manchini (S)  Tomas Jacobsson (S)
   

 

Ordförande är Ronald Hagbert (M).

Vice ordförande är João Escudeiro (S).

Verkställande direktör är Mattias Jakobsson.

 


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 22 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17