Sotenäsbostäder är nominerat i Branschindex

Sotenäsbostäder är nominerat som ett av tre företag i Branschindex 2107. Nomineringen avser den större klassen bostäder (företag med fler än 1000 lägenheter).

Vi är mycket glada för nomineringen. Nomineringen är ett bevis på att vår medvetna strategi mot förbättrad förvaltingskvalité burit frukt. Ett stort tack till all personal på Sotenäsbostäder för Ert hårda och idoga arbete.

Nominering Branschindex 

Branschindex är den största riksomspännande undersökningen i Sverige som möter kvalité på fastighetsförvaltningen. Branschindex är ett initiativ av AktivBo och Tidningen Fastighetsnytt som syftar till att ge Sveriges alla bostads- och fastighetsbolag möjlighet till att mäta sin förvaltningskvalitet. Svaren från respektive företags hyresgäster samlas in genom en oberoende urvalsundersökning och redovisas i ett nationellt årligt index. Detta index baseras på hyresgästernas upplevelser kring service och policy. De fastighetsföretag, i olika storleksklasser, som fått högst betyg av sina kunder presenteras på fastighetskongressen Business Arena i september, tillsammans med redovisningen av det totala branschresultatet.

 

Övriga nominerade i samma klass är Botrygg AB (baserat i Linköping) och Stockholms Kooperativa Bostadsförening.

 För mer information se: www.branschindex.se

 


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 22 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17