Radonmätningar

De flesta av de 42 ligger strax över gränsvärdet.
Vi kommer under de närmaste månaderna att göra ett flertal åtgärder för att få ned de återstående lägenheterna till eller under gränsvärdet. Berörda hyresgäster kommer att kontaktas vi telefon eller brev.


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 22 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17