Radon

Här publiceras resultatet av radonmätningen som utförts under 2012/2013 och 2013/2014 gällande samtliga våra områden i Sotenäsbostäders lägenhetsbestånd.

I tabellen finner du ett nummer som du återfinner på din ritning som lämnades till dig i samband med mätningen.

Mätningsresultatet är de svar vi fått fram till och med 2014-04-13.

Har du frågor kring resultatet kan du med fördel vända dig till Roy Grahn, telefon 665604 eller e-post rg@sotenasbostader.se.

Radonvärden mätningar till och med 2015-05-04

 


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 22 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17