Planerade och pågående projekt

Här presenterar vi våra planerade och pågående områden.

Väjern 1:109, Projekt Mjölskär

Pågående arbeten:

Mark- och terasseringsarbeten kommer att pågå fram till och med vecka 28. Arbeten återupptas vecka 32. Därefter återkommer vi med mer information.


Allmänt
Sotenäsbostäder har påbörjat byggnation av 1 st. 2-våningshus på fastigheten Väjern 1:109 i centrala Väjern. Lägenheterna är anpassade för att tilltala en yngre målgrupp varvid dessa är mindre till ytan och därigenom också relativt billiga. Byggnation beräknas vara färdigställd i maj 2018 och det Sotenäsbostäder nu uppför på fastigheten är:

Lägenheterna
Lägenheterna fördelas på 8 st. 1:or om 35 m2 vardera och 8 st. 2:or på 45 m2 vardera. Samtliga lägenheter planeras få en egen stor balkong alternativt en egen stor uteplats.

Uppvärmning och ventilation
Husen planeras att värmas via bergvärmepumpar med vattenburet radiatorsystem.
Ventilationen är ett från- och tilluftssystem med värmeåtervinning.
Kostnad för värme, varmvatten och ventilation ingår i hyran.

Hyror
Vi har ansökt om investeringsstöd för uppförande av lägenheterna. Om stöd erhålles kalkylerar Sotenäsbostäder med hyresnivåer enligt nedan:
• 1 r.o.k. 35 m2 ca. 4300 kr/mån
• 2 r.o.k. 45 m2 ca. 5800 kr/mån


I hyrorna ingår värme, varmvatten och bredband.
Beroende på om stöd beviljas eller ej kan hyrorna komma att variera något.

 

Väjern 1:162

Allmänt

Sotenäsbostäder tittar på möjligheten att på fastigheten Väjern 1:162 uppföra 2 st. flerbostadshus.

Processen är ännu i sin linda och Sotenäsbostäder planerar att under våren ta fram handlingar för bygglov m.m. Det Sotenäsbostäder önskar att uppföra på fastigheten är:

 

Lägenheterna

Lägenheterna fördelas på 16 st. 1:or om 35 m2 vardera och 16 st. 2:or på 45 m2 vardera. Samtliga lägenheter planeras få en egen stor balkong alternativt en egen stor uteplats.

Uppvärmning och ventilation

Husen planeras att värmas via bergvärmepumpar med vattenburet radiatorsystem.

Ventilationen är ett från och tilluftssystem med värmeåtervinning.

Kostnad för värme, varmvatten och ventilation ingår i hyran.

 

Hyror

Hyrorna varierar beroende på läge inom fastigheten. Sotenäsbostäder kalkylerar med hyresnivåer enligt nedan:

  • 1 r.o.k. 35 m2  4500-4900 kr/mån
  • 2 r.o.k. 45 m2  5950-6300 kr/mån

I hyrorna ingår värme, varmvatten och bredband.

Har Ni frågor om lägenheterna, huset eller fastigheten är Ni hjärtligt välkomna att kontakta Mattias Jakobsson på tfn: 0523-66 56 09 alt. via e-post mja@sotenasbostader.se

 

Broschyr Mjölskär

  

  

 

  

 

 

 


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 22 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17