Planerade och pågående projekt

Här presenterar vi våra planerade och pågående områden.

Väjern 1:162, Projekt Tryggöskär


Allmänt
Sotenäsbostäder planerar byggnation av 1 st. 2-våningshus på fastigheten Väjern 1:162 i centrala Väjern. Lägenheterna är anpassade för att tilltala en yngre målgrupp varvid dessa är mindre till ytan och därigenom också relativt billiga. Om vi erhåller bygglov enligt plan så bör byggnationen kunna vara färdigställd under sommaren/hösten 2019.

Lägenheterna
Lägenheterna fördelas på 8 st. 1:or om 35 m2 vardera och 8 st. 2:or på 45 m2 vardera. Samtliga lägenheter planeras få en egen stor balkong alternativt en egen stor uteplats.


Uppvärmning och ventilation
Husen planeras att värmas via bergvärmepumpar med vattenburet radiatorsystem.
Ventilationen är ett från- och tilluftssystem med värmeåtervinning.
Kostnad för värme, varmvatten och ventilation ingår i hyran.

Hyror
Vi kommer att ansöka om investeringsstöd för uppförande av lägenheterna. Om stöd erhålles kalkylerar Sotenäsbostäder med hyresnivåer enligt nedan:
• 1 r.o.k. 35 m2 ca. 4800 kr/mån
• 2 r.o.k. 45 m2 ca. 5900 kr/mån

I de kalkylerade hyrorna ingår värme & varmvatten.
Beroende på om stöd beviljas eller ej kan hyrorna komma att variera något.

 

Har Ni frågor om lägenheterna, huset eller fastigheten är Ni hjärtligt välkomna att kontakta Mattias Jakobsson på tfn: 0523-66 56 09 alt. via e-post mja@sotenasbostader.se

 

 Bygglovshandling Väjern 1 162

Bygglovshandling 2 Väjern 1 162

Bygglovshandling 3 Väjern 1 162

 

 


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 22 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17